IRDC ร่วมกับโรงเรียน ส่งเสริมเกษตรสุขภาวะ

ศูนย์ร่วมกันพัฒนาชนบทพนม (IRDC) ได้ร่วมงานกับโรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม ซึ่งมีแนวคิดเรื่องการส่งเสริมให้เด็ก ๆ มีการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการเกษตร โดยเริ่มจากภายในโรงเรียน ด้วยการปลูกผักปลอดสาร เพื่อเน้นรักษาสุขภาวะโภชนาการและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 บาดหลวงสุวัฒน์ เหลืองสอาด ผอ.ศูนย์ฯ บาดหลวงทรงราชย์ ศรีระหงษ์ ผอ.โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม พร้อมตัวแทนครู 3 ท่าน ได้ร่วมกันพูดคุยหารือกัน เพื่อการดำเนินการกิจกรรมสร้างความตระหนักให้เด็ก ๆ และชุมชนได้ให้ความสำคัญกับการบริโภคผักปลอดสาร

โดยภายหลังจากที่ได้มีการประชุมแบ่งปันแนวคิดภายในโรงเรียน ทำให้เห็นความสนใจต่อแนวคิดของโครงการเกษตรสุขภาวะคาทอลิกมากขึ้นจากคณะครูในโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับแผนการพัฒนาหลักสูตรเดิมด้วย ทางทีมผู้รับผิดชอบโครงการจึงเล็งเห็นถึงการต่อยอดในระยะยาว และการดำเนินกิจกรรมตามบันไดผลลัพธ์ได้กว้างขึ้น อีกทั้งมีแผนขยายพื้นที่ไปยังวัดและโรงเรียนอื่น ๆ ภายในสังมณฑลต่อไป

visitors counter

67456
todaytoday4
yesterdayyesterday89
This_WeekThis_Week799
This_MonthThis_Month3174
allall67456
© DISAC Suratthani 2021. All Rights Reserved.

Free Joomla templates by L.THEME