พังงา: จัดสัมมนา

วันที่ 21 กันยายน 2565 ศูนย์สังคมพัฒนาฯ จังหวัดพังงา จัดสัมมนาเพื่อการพบปะกันระหว่างผู้นำแรงงานข้ามชาติ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา นายจ้าง เจ้าของกิจการ และตัวแทนผู้ประกอบการ

สนับสนุนเด็กและเยาวชนเมียนมาร่วมกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ

ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ให้การสนับสนุนแก่เด็กและเยาวชนลูกหลานแรงงานข้ามชาติเข้าร่วมกิจกรรมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพังงา ในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565

ร่วมประชุมประจำเดือนกับ CBO กลุ่มรมณีย์

13 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนา จังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุมกับแกนนำและสมาชิก CBO กลุ่มรมณีย์

ประชุมเครือข่าย CBOs ระหว่างจังหวัด

วันที่ 10-11 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ เข้าร่วมประชุมกับผู้นำแรงงานข้ามชาติและเครือข่าย CBOs ระหว่างจังหวัด

สนับสนุนทุนการศึกษา

ศูนย์สังคมพัฒนาฯ สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กที่ครอบครัวยากลำบาก เพื่อเด็กให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

พังงา: กิจกรรมเด็กสร้างสรรค์ศิลปะ

วันที่ 10 และ 17 กรกฎาคม 2564 ศูนย์สังคมพัฒนาฯ จัดกิจกรรมศิลปะสู่ชุมชนบ้านพักถาวร ต.บางขยะ และชุมชนบางม่วง

พังงา: มอบถุงยังชีพแก่แรงงาน

วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ประจำจังหวัดพังงา ร่วมกับแกนนำแต่ละพื้นที่ เข้าชุมชนมอบถุงยังชีพให้แก่แรงงานผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ประสบความยากลำบาก

IRDC ร่วมกับโรงเรียน ส่งเสริมเกษตรสุขภาวะ

ศูนย์ร่วมกันพัฒนาชนบทพนม (IRDC) ได้ร่วมงานกับโรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม ซึ่งมีแนวคิดเรื่องการส่งเสริมให้เด็ก ๆ มีการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการเกษตร โดยเริ่มจากภายในโรงเรียน ด้วยการปลูกผักปลอดสาร เพื่อเน้นรักษาสุขภาวะโภชนาการและสิ่งแวดล้อม

ระนอง:มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด

ศูนย์สังคมพัฒนา มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ฯ โดยเจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดระนอง ลงพื้นที่ชุมชน เยี่ยมเยียนแรงงานข้ามชาติ พร้อมมอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด 19 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์กร Unicef

ภูเก็ต: จัดทีมจิตอาสาสื่อสารเมียนมา ณ ศูนย์บริการวัคซีนโควิด

ศูนย์สังคมพัฒนาฯ สาขาภูเก็ต ได้รับการประสานขอความช่วยเหลือจากศูนย์ป้องกันโรคติดต่อร้ายแรงจังหวัดภูเก็ต ระบบภูเก็ตต้องชนะ โดยขอให้ช่วยจัดทีมงานจิตอาสาผู้สื่อสารภาษาเมียนมา เพื่อให้บริการแก่แรงงานข้ามชาติที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019

ภูเก็ต: ชี้แจงการรับวัคซีนในกลุ่มแรงงานประมง

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ร่วมกับประมงจังหวัดภูเก็ต และสมาคมชาวประมงภูเก็ต ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงเรื่องการรับฉีดวัคซีนโควิด-19 สร้างความเข้าใจกับหัวหน้าแรงงานเรือประมง แพปลา โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ และโรงน้ำแข็ง ภายในพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต (องค์การสะพานปลาภูเก็ต)

พังงา: ดำเนินการขอบัตรแก่บุตรหลานแรงงานข้ามชาติ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ประจำจังหวัดพังงา ดำเนินการยื่นขอทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ให้แก่บุตรแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมา เพื่อให้เด็กได้มีสถานะทางบุคคลตามกฎหมายและสิทธิที่เด็กพึงจะได้รับ

หน้าที่ 1 จาก 9

visitors counter

67457
todaytoday5
yesterdayyesterday89
This_WeekThis_Week800
This_MonthThis_Month3175
allall67457
© DISAC Suratthani 2021. All Rights Reserved.

Free Joomla templates by L.THEME