Get Adobe Flash player

ภูเก็ต : แรงงานเมียนมาร์ร่วมใจบรรพชาอุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9

ด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทางชมรมผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาจังหวัดภูเก็ต เครือข่ายแรงงานภูเก็ต และศูนย์สังคมพัฒนาฯ จึงได้ร่วมกันจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่แรงงานข้ามชาติสัญชาติเมียนมาร์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

อ่านเพิ่มเติม...

ระนอง : ร่วมประชุมทำแผนผังขั้นตอนบริการด้านกฎหมายสำหรับแรงงานข้ามชาติ

22 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ระนอง เข้าร่วมประชุมการทำแผนผังขั้นตอนการเข้ารับบริการด้านกฎหมายสำหรับแรงงานข้ามชาติ เพื่อให้แรงงานข้ามชาติเข้าถึงบริการด้านกฎหมายได้มากขึ้นและถูกต้อง

ภูเก็ต : ประสานงานตามหาญาติแรงงานข้ามชาติ

เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ภูเก็ต ได้รับการติดต่อจากโรงพยาบาลขอความช่วยเหลือในการตามหาญาติผู้ป่วยชาวเมียนมาร์ ซึ่งประสบอุบัติเหตุทางรถ ถูกนำส่งโรงพยาบาลตั้งแต่เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 ผู้ป่วยรายนี้ได้รับความพิการ ไม่สามารถพูดได้ และไม่มีญาติดูแล เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ภูเก็ตจึงทำการประสานงานกับเครือข่ายแรงงานข้ามชาติในการตามหาญาติจนพบ อีกทั้งยังช่วยกันระดมทุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งกลับประเทศเมียนมาร์ และได้ส่งกลับอย่างปลอดภัยเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560

พังงา : ให้ความรู้เรื่องสิทธิเด็กแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านบางใหญ่

21 กันยายน 2560 ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ร่วมกับเทศบาลบางนายสี รณรงค์สิทธิเด็กและการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสิทธิเด็กให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านบางใหญ่ ระดับชั้น ป.4- ม.3 จำนวน 60 คน

 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

พังงา : ร่วมงานบุญสารทเดือนสิบ

20 กันยายน 2560 ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ร่วมกับวัดบางครั่ง ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา ประสานงานกลุ่มชาวเมียนมาร์ โอกาสจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ

อ่านเพิ่มเติม...

ภูเก็ต : ให้ความรู้เรื่องสิทธิของเด็กแก่เด็ก ๆ บ้านยาและบ้านสุขสรรค์

18 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ภูเก็ต ให้ความรู้เรื่องสิทธิเด็กแก่นักเรียนจากศูนย์การเรียนรู้บ้านยา คณะศรีชุมพาบาล และบ้านสุขสรรค์ ป่าตอง รวมจำนวน 49 คน ณ สำนักงานภูเก็ต

พังงา : จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำกลุ่ม CBO

3 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเดอะแซนด์ เขาหลัก ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำกลุ่ม CBO ชาวเมียนมาร์ใน 4 อำเภอ

อ่านเพิ่มเติม...

พังงา : จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพล่ามภาษาเมียนมาร์

3 กันยายน 2560 ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพล่ามแปลภาษาเมียนมาร์ ณ โรงแรมเดอะแซนด์ เขาหลัก ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

อ่านเพิ่มเติม...

พังงา : อบรมให้ความรู้กลุ่มสตรี

1 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมอำเภอกะปง จังหวัดพังงา ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มสตรี เพื่อสร้างเครือข่ายการป้องกันการละเมิดสิทธิเด็กและลดความรุนแรงในครอบครัว รวมทั้งการเรียนรู้ตัวตนของตนเพื่อยอมรับและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น มีกลุ่มสตรีพร้อมลูก ๆ เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 50 คน

 

อ่านเพิ่มเติม...

ฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม2560 กลุ่มเลี้ยงปูดำและปลากะพง บ้านเกาะไชย

หมู่บ้านเกาะไชย หมู่ 7 อ.ปากพนัง พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างหนักเมื่อต้นปี 2560 และยังได้รััับผลจากกฎหมายเกี่ยวกับการทำประมง คือ ห้ามใช้เรื่องแบบอวนรุน ทำให้ชาวบ้านต้องหยุดการออกเรือ

อ่านเพิ่มเติม...