Get Adobe Flash player

พังงา : รณรงค์สิทธิเด็กและการป้องกันการค้ามนุษย์ ในวันงดสูบบุหรี่โลก

30 พฤษภาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ประจำจังหวัดพังงา ร่วมรณรงค์สิทธิและการป้องกันการค้ามนุษย์ ในวันงดสูบบุหรี่โลก

อ่านเพิ่มเติม...

ภูเก็ต : พัฒนาศักยภาพแกนนำและอาสาสมัคร

20 พฤษภาคม 2561 ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ร่วมกับคณะศรีชุมพาบาล และเครือข่ายแรงงานจังหวัดภูเก็ต จัดอบรมแกนนำและอาสาสมัคร เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และส่งเสริมการมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม และช่วยเหลือเพื่อนแรงงานด้วยกัน จัดขึ้น ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต มีพี่น้องอาสาสมัครและแกนนำชุมชนเข้าร่วมจำนวน 57 คน

พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนา สุราษฎร์ฯ และ ยส.

ศูนย์สังคมพัฒนา สุราษฎร์ธานี จัดอบรมพัฒนาศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนา สุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่แผนกยุติธรรมและสันติ เมื่อวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2561 ณ บ้านพรตะวัน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

อ่านเพิ่มเติม...

ภูเก็ต : ระดมทุนสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ รพ.วชิระภูเก็ต

10 พฤษภาคม 2561 ศูนย์สังคมพัฒนา มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเครือข่ายแรงงาน ตั้งเต็นท์บริการน้ำดื่มให้กับพี่น้องแรงงานเมียนมาร์ที่มาใช้บริการ One Stop Service ณ กรมการจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

อ่านเพิ่มเติม...

ภูเก็ต : มอบอุปกรณ์เครื่องเขียน ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านยา

8 พฤษภาคม 2561 ศูนย์สังคมพัฒนา มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี มอบอุปกรณ์เครื่องเขียน และเสื้อผ้าให้แก่เด็ก ๆ ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านยา จ.ภูเก็ต

ภูเก็ต : ให้ความช่วยเหลือกรณีแรงงานประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน

8 พฤษภาคม 2561 ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ให้ความช่วยเหลือครอบครัวแรงงาน จำนวน 2 ครอบครัว ที่ประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน และได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นระยะเวลาประมาณ 10 วัน ทั้งสองครอบครัวตกงาน และไม่มีที่พักอาศัย โดยได้ประสานงานไปยังเครือข่ายแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือต่อไป

พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สงขลา

2-4 พฤษภาคม 2561 ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี จัดอบรมพัฒนาศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สงขลา

อ่านเพิ่มเติม...

นครศรีธรรมราช : เยี่ยมเยียนหมู่ 5 บ้านหินตก ร่อนพิบูลย์

2 พฤษภาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ออกพื้นที่เยี่ยมเยียนชาวบ้าน หมู่ 5 ต.หินตก กลุ่มเลี้ยงไก่-เพาะเห็ด-สานตะกร้า ได้สอบถามสมาชิกกลุ่มถึงสถานการณ์หลังจากได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือด้านอาชีพ

อ่านเพิ่มเติม...

ภูเก็ต : ร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติ 2018

1 พฤษภาคม 2561 ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ร่วมกับเครือข่ายแรงงานข้ามชาติ นายจ้าง คณะศรีชุมพาบาล และหน่วยงานภาครัฐ-เอกชนในจังหวัดภูเก็ต จัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ สวนหลวงเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้คำขวัญ "แรงงานร่วมใจ เกาะภูเก็ตสะอาด ปลอดภัยไร้มลพิษ"

พังงา : ร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ

1 พฤษภาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ประจำจังหวัดพังงา นำแรงงานข้ามชาติเข้าร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561

อ่านเพิ่มเติม...