Get Adobe Flash player

พังงา : ร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

10 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ประจำพื้นที่พังงา ร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพังงา ร่วมกับตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและองค์กรต่าง ๆ ที่ทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยมีนายกิตติ ทวีทรัพย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงาเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเดลีฮัท อ.เมือง จ.พังงา

อ่านเพิ่มเติม...

พังงา : มอบทุนการศึกษาให้เด็กชาวเมียนมาร์

3-5 มกราคม 2561 ศูนย์สังคมพัฒนาฯ มอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนชาวเมียนมาร์ในระบบโรงเรียนไทย จำนวน 99 คน จาก 1 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดพังงา เพื่อให้เด็กได้รับสิทธิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน และลดความเสี่ยงในการถูกใช้แรงงานในวัยที่ไม่เหมาะสม

อ่านเพิ่มเติม...

ระนอง : ร่วมฉลองปีใหม่กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

5 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ สาขาระนอง ร่วมจัดกิจกรรมฉลองปีใหม่ให้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ที่ได้รับการคุ้มครองอยู่ที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จังหวัดระนอง

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมกับ Stella Maris (บ้านสุขสันต์)

2-5 มกราคม 2561 คุณพ่อสุวัฒน์ เหลืองสอาด ผู้อำนวยการศูนย์สังคมพัฒนาฯ และคุณรุ่งโรจน์ ตั้งสุรกิจ ผู้จัดการโครงการ เยี่ยมเยียนศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล (Stella Maris หรือบ้านสุขสันต์) เพื่อร่วมประชุม รับฟัง แบ่งปันงานระหว่างกัน รวมถึงข้อเสนอแนะซึ่งนำไปสู่การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานประจำปี 2018

อ่านเพิ่มเติม...

ภูเก็ต : แรงงานเมียนมาร์ร่วมใจบรรพชาอุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9

ด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทางชมรมผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาจังหวัดภูเก็ต เครือข่ายแรงงานภูเก็ต และศูนย์สังคมพัฒนาฯ จึงได้ร่วมกันจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่แรงงานข้ามชาติสัญชาติเมียนมาร์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

อ่านเพิ่มเติม...

ระนอง : ร่วมประชุมทำแผนผังขั้นตอนบริการด้านกฎหมายสำหรับแรงงานข้ามชาติ

22 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ระนอง เข้าร่วมประชุมการทำแผนผังขั้นตอนการเข้ารับบริการด้านกฎหมายสำหรับแรงงานข้ามชาติ เพื่อให้แรงงานข้ามชาติเข้าถึงบริการด้านกฎหมายได้มากขึ้นและถูกต้อง

ภูเก็ต : ประสานงานตามหาญาติแรงงานข้ามชาติ

เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ภูเก็ต ได้รับการติดต่อจากโรงพยาบาลขอความช่วยเหลือในการตามหาญาติผู้ป่วยชาวเมียนมาร์ ซึ่งประสบอุบัติเหตุทางรถ ถูกนำส่งโรงพยาบาลตั้งแต่เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 ผู้ป่วยรายนี้ได้รับความพิการ ไม่สามารถพูดได้ และไม่มีญาติดูแล เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ภูเก็ตจึงทำการประสานงานกับเครือข่ายแรงงานข้ามชาติในการตามหาญาติจนพบ อีกทั้งยังช่วยกันระดมทุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งกลับประเทศเมียนมาร์ และได้ส่งกลับอย่างปลอดภัยเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560

พังงา : ให้ความรู้เรื่องสิทธิเด็กแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านบางใหญ่

21 กันยายน 2560 ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ร่วมกับเทศบาลบางนายสี รณรงค์สิทธิเด็กและการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสิทธิเด็กให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านบางใหญ่ ระดับชั้น ป.4- ม.3 จำนวน 60 คน

 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

พังงา : ร่วมงานบุญสารทเดือนสิบ

20 กันยายน 2560 ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ร่วมกับวัดบางครั่ง ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา ประสานงานกลุ่มชาวเมียนมาร์ โอกาสจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ

อ่านเพิ่มเติม...

ภูเก็ต : ให้ความรู้เรื่องสิทธิของเด็กแก่เด็ก ๆ บ้านยาและบ้านสุขสรรค์

18 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ภูเก็ต ให้ความรู้เรื่องสิทธิเด็กแก่นักเรียนจากศูนย์การเรียนรู้บ้านยา คณะศรีชุมพาบาล และบ้านสุขสรรค์ ป่าตอง รวมจำนวน 49 คน ณ สำนักงานภูเก็ต