Get Adobe Flash player

นครศรีธรรมราช : เยี่ยมเยียน-ติดตามความก้าวหน้ากลุ่มอาชีพทำขนมลา

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่นครศรีธรรมราชลงพื้นที่เยี่ยมเยียนชาวบ้านหมู่ 2 ต.หูล่อง อ.ปากพนัง กลุ่มอาชีพทำขนมลา

อ่านเพิ่มเติม...

นครศรีธรรมราช : ร่วมประชุมกับกลุ่มหมู่ 5 บ้านหินตก ร่อนพิบูลย์

วันที่ 25 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ เข้าร่วมประชุมกับกลุ่ม หมู่ 5 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ กลุ่มชาวบ้านที่ได้รับทุนช่วยเหลือโดยแต่ละครอบครัวทำอาชีพต่างกัน

อ่านเพิ่มเติม...

ส่งเสริมงานคาริตัสท่าแขก และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 บาทหลวงสุวัฒน์ เหลืองสอาด พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี และทีมงานศูนย์สังคมพัฒนาจันทบุรี เดินทางไปยัง สปป. ลาว เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องให้กับคาริตัสท่าแขก ด้วย 2 ภารกิจหลัก คือ ติดตามโครงการ และกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต

อ่านเพิ่มเติม...

ภูเก็ต : ไกล่เกลี่ย กรณีเด็กสติไม่สมประกอบถูกทำร้ายร่างกาย

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ภูเก็ต ได้รับการขอความช่วยเหลือในการเจรจาไกล่เกลี่ยกรณีเด็กชายเมียนมา วัย 11 ปี ถูกทำร้ายร่างกาย

อ่านเพิ่มเติม...

นครศรีธรรมราช : เยี่ยมเยียน-ติดตามความก้าวหน้ากลุ่มประมงพื้นบ้าน บ้านเกาะชัย

14 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ประจำพื้นที่นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพี่น้องบ้านเกาะชัย หมู่ 7 อ.ปากพนัง กลุ่มที่ได้รับการช่วยเหลือเรื่องอวนในการประกอบอาชีพหาปลาตั้งแต่เมื่อต้นปี

อ่านเพิ่มเติม...

ภูเก็ต : รวมน้ำใจช่วยผู้ประสบอุทกภัยในพม่า

3 สิงหาคม 2561 ศูนย์สังคมพัฒนาฯ สาขาภูเก็ต ร่วมกับตัวแทนเครือข่ายแรงงานข้ามชาติจังหวัดภูเก็ต คณะศรีชุมพาบาล และอาสาสมัครแรงงานเมียนมา ลงพื้นที่ชุมชนทำการเรี่ยไรรับบริจาค เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวเมียนมาที่ประสบภัยน้ำท่วมในประเทศพม่า

อ่านเพิ่มเติม...

ภูเก็ต : ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติแด่รัชกาลที่ 10

28 กรกฎาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ประจำพื้นที่ภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ FMO Cleaning Day and Always clean ซึ่งจัดโดยสำนักงานท่าเทียบเรือสะพานปลาภูเก็ต

อ่านเพิ่มเติม...

CBOs พื้นที่ชุมพร ถอดบทเรียนสู่ความยั่งยืน

บาทหลวงสุวัฒน์ เหลืองสอาด ผู้อำนวยการศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี และคุณวิโรจน์ นิตตะโย ได้รับเชิญให้เป็นผู้นำกระบวนการการวางแผนสู่ความยั่งยืนให้แก่ CBOs ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ภายใต้การดำเนินงานโครงการของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย หลังจากโครงการได้สิ้นสุดลง

อ่านเพิ่มเติม...

ระนอง : ร่วมเสวนาโต๊ะกลม การทำงานในลักษณะตามฤดูกาล หรือไป-กลับ ของแรงงานข้ามชาติชายแดนระนอง

24 กรกฎาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ประจำพื้นที่ระนอง เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาโต๊ะกลม ว่าด้วยกระบวนการการจ้างงานและคุ้มครองแรงงานข้ามชาติ ในลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาล บริเวณชายแดนไทย-เมียนมาร์

อ่านเพิ่มเติม...

ทีมงานจากองค์การยุติธรรมนานาชาติลงพื้นที่ เพื่อการร่วมส่งเสริมงานด้านสิทธิ

บาทหลวงสุวัฒน์ เหลืองสอาด ผู้อำนวยการศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับบุคลากรจากองค์การยุติธรรมนานาชาติ ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 ในการลงพื้นที่ใน 3 จังหวัด คือ ภูเก็ต พังงา และระนอง เพื่อทบทวนบริบทการทำงาน สถานการณ์ในพื้นที่ต่าง ๆ และแลกเปลี่ยนแบ่งปันความคิด เพื่อวางแนวทางการทำงานร่วมกันในการส่งเสริมสิทธิของพี่น้องแรงงานข้ามชาติอย่างเต็มศักยภาพ ตามกรอบงานด้านการพัฒนาต่อไป 

อ่านเพิ่มเติม...