Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์

สังคมที่เป็นธรรม

เป็นหนึ่งเดียวกันในความหลากหลาย

พันธกิจ

อุทิศตนด้วยรัก

สานเสวนาสู่สังคมที่เป็นธรรม

สนับสนุนการดำเนินงาน


ชื่อบัญชี มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี
            (ศูนย์สังคมพัฒนา)

บัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาย่านยาว-ตะกั่วป่า
เลขที่บัญชี 435-0-38963-3

** กรุณาส่งสำเนาการโอนเงินมาที่
โทรสาร (+66) 76406476 หรือ
e-mail : projectsuratdiocese@gmail.com
พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ
เพื่อการจัดส่งใบเสร็จรับเงิน

DISAC Surat on facebook

visitors counter

2144277
today
yesterday
this week
this month
all
365
3454
3819
59477
2144277

Your IP: 54.162.159.33
Server Time: 2018-09-25 08:05:22
. . .

ภูเก็ต : ประสานงานนำส่งแรงงานข้ามชาติกลับสู่ครอบครัว

CBOs แม่สอด ถอดบทเรียนสู่ความยั่งยืน

องค์การยุติธรรมนานาชาติ ลงพื้นที่ไตร่ตรองบริบท เพื่อร่วมวางแนวทางการส่งเสริมสิทธิแรงงานข้ามชาติ

ระนอง : ร่วมเสวนาโต๊ะกลม

ภูเก็ต : ร่วมกิจกรรมโครงการ FMO cleaning day

.

CBOs ชุมพร ถอดบทเรียนสู่ความยั่งยืน

.

ภูเก็ต : เรี่ยไรช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในประเทศเมียนมา

.

พังงา : ให้ความรู้เรื่องสิทธิเด็กแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านบางใหญ่

21 กันยายน 2560 ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ร่วมกับเทศบาลบางนายสี รณรงค์สิทธิเด็กและการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสิทธิเด็กให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านบางใหญ่ ระดับชั้น ป.4- ม.3 จำนวน 60 คน