ต้องเคารพสิทธิ หากคิดทำงานให้เกิดผล

เรื่องราวระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง เป็นความสัมพันธ์ที่มีมายาวนานในประวัติศาสตร์มนุษย์ชาติ หากไม่นับรวมยุคสมัยทาส ยุคการปฏิวัติการเกษตร หรือยุคการปฏิวัติเขียวแล้ว ถือได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างมีความชัดเจนมากขึ้น นับตั้งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมในราวกลางคริสต์ศตวรรษที่ 18 ซึ่งเริ่มมีการนำเครื่องจักรมาใช้เพิ่มพลังการผลิตให้ได้คราวละมาก ๆ และใช้แรงงานมนุษย์ทำการผลิตในอาคารสถานที่ขนาดใหญ่ที่มิใช่ครัวเรือน โดยมิได้ใช้แรงงานครอบครัว และเครื่องมือง่าย ๆ หรือทำการผลิตในครัวเรือนอีกต่อไป

อุทกภัยภาคใต้ 2560

เป็นที่ทราบกันแล้วว่าอุทกภัย คือ ภัยหรืออันตรายที่เกิดจากน้ำท่วม หรืออันตรายอันเกิดจากสภาวะที่น้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำ ลำธาร หรือทางน้ำ เข้าท่วมพื้นที่ซึ่งโดยปกติแล้วไม่ได้อยู่ใต้ระดับน้ำ หรือเกิดจากการสะสมน้ำบนพื้นที่ซึ่งระบายออกไม่ทัน ทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำ โดยทั่วไปแล้วอุทกภัยมักเกิดจากน้ำท่วม ซึ่งสามารถแบ่งเป็นลักษณะใหญ่ ๆ ได้ 2 ลักษณะ คือ 

สภาผู้นำวิถีธรรมวิถีไทยบ้านหัวลำภู

ในยุคสมัยที่สังคมไทยกำลังตื่นตัวเดินหน้าปฎิรูปประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นการปฎิรูปในระดับมหภาค ซึ่งเราคนไทยตาดำๆยังไม่เห็นอะไรที่เป็นรูปธรรมชัดเจนเพราะทุกสิ่งกำลังอยู่ในกระบวน การจัดทำแผนปฎิรูป สิ่งที่เราได้เห็นเพียงโครงการบรรเทาทุกข์กระตุ้นเศรษฐกิจเป็นระยะ ๆ ไม่ว่าโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านธนาคารออมสินและธกส.  รวมไปถึงเมื่อเร็ว ๆ นี้เป็นโครงการบรรเทาเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในเขตปักษ์ใต้บ้านเรา ซึ่งได้สอบถามพี่น้องคนใต้ทั้งที่อยู่ในพื้นที่ได้รับความเสีย หายอย่างหนักในเขตนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และผู้ที่ไม่ได้กรีดยางพาราไม่มีรายได้เข้ามาในครัวเรือนต่างก็ได้รับผลกระทบกันทั่วหน้า

บทบาทพระศาสนจักรในการร่วมป้องกันการค้ามนุษย์ในภาคใต้

การค้ามนุษย์นั้นไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใด แท้จริงแล้วมีมานานนับพัน ๆ ปี ดูจากประวัติศาสตร์มนุษยชาติ จะมีการทำสงครามกัน และผู้ชนะก็นำเชลยสงครามไปเป็นทาส มีการซื้อ-ขายมนุษย์มาตลอดเวลายาวนาน ในยุคสมัยนี้การซื้อขายมนุษย์เป็นสิ่งต้องห้าม ถือว่าผิดกฎหมาย แต่ก็ยังมีการละเลยให้มีการซื้อความสุขทางเพศจากมนุษย์ ซื้อแรงงานของมนุษย์ ใช้มนุษย์เป็นเครื่องจักรในการผลิตสินค้าและบริการต่าง ๆ  มีการล่อลวงให้มนุษย์ทำสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ผลประโยชน์และเงินเป็นของล่อใจ เพื่อนำมนุษย์ไปเป็นแรงงานบังคับ... ขัดดอก... แรงงานเด็ก หรือช่วยรบในสงคราม ฯลฯ เหตุที่เป็นเช่นนี้ เพราะมีมนุษย์จำนวนหนึ่ง ยังไม่ได้สำนึกว่าคนอื่น ๆ ก็เป็นมนุษย์เหมือนเขา เขาขาดความรัก ความเมตตากรุณา คิดแต่จะหาประโยชน์เพื่อตนเอง โดยไม่คำนึงถึงสิ่งใด ใครจะเป็นอย่างไรเขาก็ไม่สน

เมื่อพระสันตะปาปาฟรังซิส ใช้เทววิทยาแห่งการปลดปล่อย วิพากย์ทุนนิยมร่วมสมัย

ก่อนที่จะพิจารณาสิ่งที่พระสันตะปาปาฟรังซิส  ผู้นำศาสนจักรคาทอลิกคนปัจจุบัน เริ่มใช้บทบาทในฐานะผู้นำทางศาสนา  วิพากษ์ทุนนิยมร่วมสมัยในสังคมปัจจุบัน  ขอทำความเข้าใจในเรื่องแนวคิดเบื้องหลัง ที่เรียกว่า เทววิทยาแห่งการปลดปล่อย1  ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญต่อจุดยืนที่มั่นคงในการทำงานเคียงข้างคนยากไร้ในสังคม

เมื่อผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ เราเห็นอะไรในสัญญาณแห่งกาลเวลา

กระแสข่าวราคาข้าวตกต่ำเป็นประวัติการณ์ ถูกตีกระหน่ำบนสื่อ ทั้งสิ่งพิมพ์ โลกออนไลน์  นักการเมืองออกมาดราม่า หวังเรียกคะแนนนิยมกลับคืนมา ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำของไทยเราไม่ใช่เฉพาะข้าวเท่านั้น เราต่างสังเกตเมื่อถึงฤดูกาลที่ผลผลิตทางการเกษตรอะไรออกมา เช่น ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ทุเรียน มังคุด ลำไย เงาะ ฯลฯ มักมีข่าวเรื่องราคาตกต่ำ จนชาวนาหรือคนสวนรับไม่ได้กับราคาที่พ่อค้าซื้อหน้าลาน หน้าสวน ทำไมเราถึงไม่สามารถกำหนดต้นทุนการผลิตของเราได้ มันเป็นคำถามที่ถามกันมานาน นานมาก ๆ เลยล่ะ และก็เป็นอยู่อย่างนี้ ตั้งแต่รุ่นพ่อเราทำนาทำสวน มาถึงรุ่นเราก็ยังเป็นอีหรอบเดิม ๆ

Project story : หนทางแห่งชีวิต

ไม่ว่าใครในโลกนี้ ล้วนอยากมีชีวิตที่อยู่ดีมีสุข  บางคนเกิดมาก็พบกับความสะดวกสบาย มีพร้อมทุกอย่าง ชีวิตไม่ต้องดิ้นรนอะไรนัก  ในขณะที่บางคนต้องดิ้นรนทำทุกอย่างเพื่อผลักดันชีวิตให้ดีขึ้น แม้ว่าจะต้องทนทุกข์ยากลำบาก ต้องจากบ้าน จากครอบครัว ไปอยู่ในที่ ๆ ไม่คุ้นเคย ต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม ไปโดยไม่รู้ว่าข้าง หน้าจะเจอกับอะไร มีเพียงความฝันและความหวังที่จะให้ได้มีชีวิตอยู่รอดและดีขึ้น

พระศาสนจักรในเส้นทางสิทธิมนุษยชน ตอนที่1

 

 สมณสมัยของพระสันตะปาปาเลโอ ที่ 13 ถึงพระสันตะปาปา ยอห์นปอล ที่ 2

          เหตุการณ์ในสังคมปัจจุบันนี้  เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์อย่างแท้จริง  เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่า เราไม่รู้ ไม่เห็น ไม่ได้ยินต่อปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น  ยิ่งกว่านั้น เราต้องยอมรับว่าชีวิตของเราก็ได้รับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นไม่มากก็น้อย ซึ่งการยอมรับได้นั้น มีนัยว่า เรากำลังเข้าอยู่ในบรรยากาศของการตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน

Project story : เรื่องสมมุติ

 “Imagination is more important than knowledge”

หรือแปลเป็นไทยว่า จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ หนึ่งในวลีคลาสสิกจากบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นอัจฉริยะคนหนึ่งของโลก  อัลเบิร์ต  ไอน์สไตน์ (แต่ไม่ได้หมายความว่าความรู้ไม่สำคัญนะ เพราะการจะสร้างสรรค์อะไรใหม่ ๆ ได้ ก็จำเป็นต้องใช้ความรู้ที่เพิ่มพูนขึ้นด้วยเช่นกัน)  ที่เริ่มต้นทักทายกันด้วยวลีนี้  เพราะอยากจะให้คุณผู้อ่านได้ใช้จินตนาการ นึกภาพตามเรื่องราวที่อยากจะเล่าสู่กันฟังสักหน่อย  ขอเรียกว่าเรื่องสมมุติแล้วกัน

วิวัฒนาการแนวคิดสิทธิมนุษยชน

ก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง ไม่ค่อยมีใครพูดคุยกันเรื่องสิทธิมนุษยชนเท่าใดนัก จนกระทั่งเมื่อสงครามจบลงด้วยความเสียหายมหาศาล โดยเฉพาะการสูญเสียชีวิตคน จึงได้มีการกล่าวถึงสิทธิมนุษยชนกันเพิ่มมากขึ้นในสังคมตะวันตก ตามประเทศยุโรปตอนใต้แถบเมดิเตอเรเนี่ยน โดยเฉพาะเมื่อมีการประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในปี ค.ศ. 1948 น่าสังเกตว่า ปฏิญญาฯ ฉบับนี้ได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม โดยสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ (ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1945 หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง) และรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทยก็ประกาศใช้วันเดียวกัน แต่ประกาศก่อนปฏิญญาฯ ถึง 16 ปี

กระบวนการยุติธรรมที่ยุติลง เป็นธรรมสำหรับแรงงานข้ามชาติหรือยัง

 แรงงานข้ามชาติควรได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมาย อันได้แก่ การให้ความรู้ การให้คำปรึกษา และรวมไปถึงการจัดให้มีทนายเมื่อเขาต้องตกเป็นผู้ต้องหา จำเลย หรือผู้เสียหายด้วย ปัจจุบันมีองค์กรภาคประชาสังคมที่มีโครงการให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายแก่แรงงานข้ามชาติอยู่หลายองค์กร แต่ส่วนมากจะให้ความช่วยเหลือในเชิงป้อง กัน คือให้ความรู้เสียมากกว่า แต่จะมีองค์กรสักกี่องค์กรที่มีทนายความทำหน้าที่เป็นทนาย ความให้แก่พวกเขาเวลาที่พวกเขาตกเป็นผู้ต้องหา จำเลย หรือผู้เสียหายในคดีอาญา

ความเป็นไปได้สูงที่โลกจะเข้าสู่ยุคล่าอาณานิคม

วิกฤตสภาพอากาศที่ร้อนอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นช่วงปลายปีที่แล้ว ต่อเนื่องมาจนถึงสงกรานต์ พี่น้องชาวสวนในคริสต์คิดว่าเป็นผลที่ดี เพราะแต่ละสวนต่างมีน้ำเพียงพอ  ต่อตรงจากอ่างบางทรายนวลที่กลุ่มบริหารจัดการน้ำปล่อยลงมาอย่างเพียงพอสำหรับแต่ละสวนในการขึ้นน้ำผลไม้ที่ทุกคนคิดว่าปีนี้ผลไม้จะได้ราคาดีเพราะเกิดภาวะภัยแล้งทั่วทั้งประเทศ  กล้วยเริ่มคอหัก

หน้าที่ 1 จาก 3

visitors counter

67466
todaytoday14
yesterdayyesterday89
This_WeekThis_Week809
This_MonthThis_Month3184
allall67466
© DISAC Suratthani 2021. All Rights Reserved.

Free Joomla templates by L.THEME