ข่าวสารและกิจกรรม

ระนอง: พา Sister Matha ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ศูนย์การเรียน

จากที่ได้มีการพูดคุยกันกับหลาย ๆ หน่วยงาน เกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดระนอง มีหลายหน่วยงานวิตกกังวลเรื่องการเรียนการสอนให้กับลูกหลานของแรงงานชาวเมียนมาที่อาศัยอยู่ในจังหวัดระนอง เมื่อ Sister Matha ฝั่งเกาะสองได้ทราบข่าวก็เดินทางมาพร้อมคณะ...

Read More ...

นครศรีธรรมราช:เยี่ยมเยียนกลุ่มอวนและปลากะพง

13 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ เยี่ยมเยียนชาวบ้านกลุ่มอวนและปลากะพง บ้านเกาะไชย หมู่ 7 อ.ปากพนัง คุณน้อย หนึ่งในสมาชิกที่ทำประมงพื้นบ้าน และประสบปัญหาเรื่องอวน อวนที่ตนมีและใช้นั้นไม่ถูกประเภทตามที่กฎหมายระบุ ทำให้ไม่สามารถออกเรือหาปลาได้...

Read More ...

นครศรีธรรมราช:เยี่ยมเยียนกลุ่มอาชีพสานตะกร้า

5 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนชาวบ้านกลุ่มสานตะกร้า ม. 7 บ้านไสหญ้าหวาย ต.ปากพนัง ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพกรีดยางจ้างเป็นอาชีพหลัก ช่วงหลังมานี้ราคายางตกต่ำ รายได้ไม่พอในการใช้จ่ายในครัวเรือน ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ได้เข้าช่วยเหลือสนับสนุนการประกอบอาชีพเสริม...

Read More ...

จัดอบรม CBO สร้างเครือข่ายงานด้านสิทธิมนุษยชนแรงงานข้ามชาติ

วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 ศูนย์สังคมพัฒนาฯ จัดอบรม CBO ระหว่างจังหวัดระนอง พังงา และภูเก็ต เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนแรงงานข้ามชาติระหว่างจังหวัด โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 27 คน ประกอบด้วยผู้นำ CBO กลุ่มต่าง ๆ ผู้จัดการโครงการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ทั้งในพื้นที่จังหวัดระนอง พังงา...

Read More ...

นครศรีธรรมราช:เยี่ยมเยียนผู้ได้รับการสนับสนุนด้านอาชีพ

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ทำการเยี่ยมเยียนชาวบ้านกลุ่ม หมู่ 5 ต.หินตก ที่ได้รับการสนับสนุนด้านอาชีพ คุณน้อง หนึ่งในสมาชิกกลุ่ม ก่อนหน้านี้ได้เลือกเพาะเห็ดหูหนูเป็นอาชีพเสริม แต่ปัจจุบันเปลี่ยนมาปลูกผักกาดขาวและกะหล่ำปลี เพราะเห็นว่าการเพาะเห็ดหูหนูนั้นใช้ทุนสูง และดูแลยาก...

Read More ...

ภูเก็ต:อบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้น

วันที่ 15 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ประจำพื้นที่ภูเก็ต อบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นให้แก่ผู้ปกครอง ณ ศูนย์การเรียนรู้ราไวย์ มีผู้ปกครองเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนสถานการณ์ในพื้นที่ประมาณ 40 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพกรรมกร มีรายได้วันละ 280-330 บาท บางครอบครัวมีบุตรหลายคน...

Read More ...

จัดอบรมเรื่องกฎหมายแก่แรงงานภาคประมง

วันที่ 11-12 มิถุนายน 2562 ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ร่วมกับองค์การยุติธรรมนานาชาติ (IJM) จัดอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายแก่แรงงานภาคประมงในพื้นที่จังหวัดระนอง เพื่อให้แกนนำแรงงานมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย สิทธิและหน้าที่ รวมทั้งเรียนรู้ทักษะที่จำเป็น...

Read More ...

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิเซนต์หลุยส์ลงพื้นที่ตรวจรักษา

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากมูลนิธิเซนต์หลุยส์ ลงพื้นที่ให้บริการด้านสุขภาพแก่พี่น้องแรงงานในพื้นที่ภาคใต้ นำทีมโดย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ รองผู้อำนวยการมูลนิธิเซนต์หลุยส์ ทพ.เมธี เตชะปณิต ประธานค่ายอาสาฯ นพ.วิษณุ ธาราฉัตร แพทย์ทางอายุรกรรม นพ.บุญประเสริฐ ชาติละออง แพทย์ทางอายุรกรรมหัวใจ...

Read More ...

ร่วมประชุมสามัญประจำปี 2562 มูลนิธิขุนสวัสดิ์ภักดี-ฮัยซิน

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 คุณพ่อสุวัฒน์ เหลืองสอาด ผอ.ศูนย์สังคมพัฒนา มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2562 ของมูลนิธิขุนสวัสดิ์ภักดี-ฮัยซิน ณ คาซ่าเทเรซ่า รีสอร์ทแอนด์การ์เด้นท์

Read More ...

ระนอง:ช่วยเหลือเรื่องเอกสารการเกิดบุตร

วันที่ 2 มิถุนายน 2019 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ประจำพื้นที่ระนอง ให้ความช่วยเหลือแก่แรงงานข้ามชาติในการทำเอกสารการเกิดบุตร

Read More ...

วันที่ 15 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ประจำพื้นที่ภูเก็ต อบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นให้แก่ผู้ปกครอง ณ ศูนย์การเรียนรู้ราไวย์ มีผู้ปกครองเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนสถานการณ์ในพื้นที่ประมาณ 40 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพกรรมกร มีรายได้วันละ 280-330 บาท บางครอบครัวมีบุตรหลายคน และไม่มีญาติพีน้องที่สามารถรับฝากดูแลที่ประเทศเมียนมาได้ จึงต้องติดตามพ่อแม่มาที่ประเทศไทยด้วย ไม่มีงานให้ทำ หรือบางทีก็มีงานแต่ค่าแรงต่ำ ไม่เพียงพอในการดำรงชีพ

เจ้าหน้าที่ได้ให้กำลังใจ และให้ความรู้ที่จำเป็นต่อพี่น้องแรงงาน โดยเป็นความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการคุ้มครองแรงงาน การแจ้งเข้า-ออกภายใน 15 วัน ที่กรมจัดหางาน และการดำเนินการเปลี่ยนเอกสารจาก Passport (CI) สีเขียว เป็น Passport (MOU) สีแดง เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถดำเนินการเอกสารของตนเองได้ก่อน 31 มีนาคม 2020   สำหรับผู้ปกครองที่ต้องการทำงานต่อ หลายคนกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเอกสาร บางรายยังผ่อนจ่ายค่าดำเนินการเอกสาร Passport (CI) สีเขียว ไม่หมด ก็ต้องเปลี่ยนมาทำระบบ MOU และยังมีบางรายได้แชร์ข้อมูลว่าในการทำ Passport (MOU) สีแดง มีค่าใช้จ่ายที่สูงซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อระเบียบที่กรมได้ประกาศ

นอกจากนี้บางรายยังมีความกังวลเรื่องจะต้องกลับไปดำเนินการเอกสารที่ประเทศเมียนมา เพราะเข้าใจว่าการดำเนินการในระบบ MOU ต้องใช้บัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านในประเทศเมียนมา บางรายไม่ได้กลับประเทศนับ 10 ปีแล้ว มีความยากลำบากในการกลับไปดำเนินการที่ประเทศตน