ข่าวสารและกิจกรรม

ฟื้นฟูจิตใจ ส่งเสริมวิถีชุมชนวัดหัวหิน

วันพุธที่ 6 พฤษจิกายน 2562 คุณพ่อสุวัฒน์ เหลืองสอาด และซิสเตอร์สุภา ทองอำไพ ในนามคณะกรรมทำงานวิถีชุมชนวัดของสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี นำกระบวนการฟื้นฟูจิตใจแก่พี่น้องสัตบุรุษ และฆราวาสผู้นำวัดนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์     ...

Read More ...

พังงา : ร่วมงานบุญชาวมอญ

22 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ประจำพื้นที่พังงา ร่วมงานบุญชาวมอญ ณ โรงเรียนบ้านคุระ ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา โดยงานบุญนี้ชาวมอญในพื้นที่คุระบุรีได้จัดร่มกับแกนนำ CBO กลุ่มคุระบุรีที่ทำงานร่วมกับศูนย์สังคมพัฒนาฯ มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 70 คน โดยนอกจากจะเป็นชาวเมียนมาในชุมชนแล้ว...

Read More ...

ต้อนรับคณะแสวงบุญ แบ่งปันรักด้วยกิจเมตตา

18 ตุลาคม 2562 คุณพ่อชัยณรงค์ ฤทธิ์สารพิทักษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์สังคมพัฒนา พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะสัตบุรุษวัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน และวัดใกล้เคียงที่รวมตัวกันทำกิจกรรมกิจเมตตารัก ซึ่งนำทีมโดยคุณพ่อยอห์น บัปติสต์ วิวัฒน์ แพร่สิริ...

Read More ...

พังงา : ร่วมงานบุญทอดกฐินและลากพระ

14 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ร่วมงานทอดกฐินและลากพระของชาวเมียนมาและชาวไทยชุมชนบ้านน้ำเค็ม เพื่อร่วมสืบสานวัฒธรรมไทยและเมียนมาซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี ณ ชุมชนบ้านน้ำเค็ม ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า มีผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวเมียนมารวมจำนวนประมาณ 500 คน      

Read More ...

ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ครอบครัวชาวเมียนมา

1 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ประจำพื้นที่พังงา มอบอาหารให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ครอบครัวชาวเมียนมาที่มีความยากลำบาก ณ ชุมชน บ้านปากวีป บ้านคึกคัก และบ้านน้ำเค็ม หลายครอบครัวมีลูกหลายคน สามีทอดทิ้ง มารดาต้องเลี้ยงดูลูกเพียงลำพัง รวมทั้งตนเองก็มีอาการเจ็บป่วยเรื้อรังด้วย   

Read More ...

สำรวจพื้นที่เบตง วางแนวทางส่งเสริมชุมชนพระเมตตา

วันที่ 9-10 ตุลาคม 2562 คุณพ่อสุวัฒน์เหลืองสอาด และเจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ได้รับการต้อนรับโดยคุณพ่อ จาตุรงณ์ สาระคุณ เพื่อลงพื้นที่ พบปะพูดคุยสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านถึงกระบวนการสร้างชุมชนพระเมตตา อีกทั้งสำรวจดูพื้นที่ เก็บข้อมูลภายในชุมชนในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา...

Read More ...

ระนอง: พา Sister Matha ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ศูนย์การเรียน

จากที่ได้มีการพูดคุยกันกับหลาย ๆ หน่วยงาน เกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดระนอง มีหลายหน่วยงานวิตกกังวลเรื่องการเรียนการสอนให้กับลูกหลานของแรงงานชาวเมียนมาที่อาศัยอยู่ในจังหวัดระนอง เมื่อ Sister Matha ฝั่งเกาะสองได้ทราบข่าวก็เดินทางมาพร้อมคณะ...

Read More ...

นครศรีธรรมราช:เยี่ยมเยียนกลุ่มอวนและปลากะพง

13 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ เยี่ยมเยียนชาวบ้านกลุ่มอวนและปลากะพง บ้านเกาะไชย หมู่ 7 อ.ปากพนัง คุณน้อย หนึ่งในสมาชิกที่ทำประมงพื้นบ้าน และประสบปัญหาเรื่องอวน อวนที่ตนมีและใช้นั้นไม่ถูกประเภทตามที่กฎหมายระบุ ทำให้ไม่สามารถออกเรือหาปลาได้...

Read More ...

นครศรีธรรมราช:เยี่ยมเยียนกลุ่มอาชีพสานตะกร้า

5 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนชาวบ้านกลุ่มสานตะกร้า ม. 7 บ้านไสหญ้าหวาย ต.ปากพนัง ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพกรีดยางจ้างเป็นอาชีพหลัก ช่วงหลังมานี้ราคายางตกต่ำ รายได้ไม่พอในการใช้จ่ายในครัวเรือน ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ได้เข้าช่วยเหลือสนับสนุนการประกอบอาชีพเสริม...

Read More ...

จัดอบรม CBO สร้างเครือข่ายงานด้านสิทธิมนุษยชนแรงงานข้ามชาติ

วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 ศูนย์สังคมพัฒนาฯ จัดอบรม CBO ระหว่างจังหวัดระนอง พังงา และภูเก็ต เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนแรงงานข้ามชาติระหว่างจังหวัด โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 27 คน ประกอบด้วยผู้นำ CBO กลุ่มต่าง ๆ ผู้จัดการโครงการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ทั้งในพื้นที่จังหวัดระนอง พังงา...

Read More ...

นครศรีธรรมราช:เยี่ยมเยียนผู้ได้รับการสนับสนุนด้านอาชีพ

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ทำการเยี่ยมเยียนชาวบ้านกลุ่ม หมู่ 5 ต.หินตก ที่ได้รับการสนับสนุนด้านอาชีพ คุณน้อง หนึ่งในสมาชิกกลุ่ม ก่อนหน้านี้ได้เลือกเพาะเห็ดหูหนูเป็นอาชีพเสริม แต่ปัจจุบันเปลี่ยนมาปลูกผักกาดขาวและกะหล่ำปลี เพราะเห็นว่าการเพาะเห็ดหูหนูนั้นใช้ทุนสูง และดูแลยาก...

Read More ...

ภูเก็ต:อบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้น

วันที่ 15 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ประจำพื้นที่ภูเก็ต อบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นให้แก่ผู้ปกครอง ณ ศูนย์การเรียนรู้ราไวย์ มีผู้ปกครองเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนสถานการณ์ในพื้นที่ประมาณ 40 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพกรรมกร มีรายได้วันละ 280-330 บาท บางครอบครัวมีบุตรหลายคน...

Read More ...

จัดอบรมเรื่องกฎหมายแก่แรงงานภาคประมง

วันที่ 11-12 มิถุนายน 2562 ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ร่วมกับองค์การยุติธรรมนานาชาติ (IJM) จัดอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายแก่แรงงานภาคประมงในพื้นที่จังหวัดระนอง เพื่อให้แกนนำแรงงานมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย สิทธิและหน้าที่ รวมทั้งเรียนรู้ทักษะที่จำเป็น...

Read More ...

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิเซนต์หลุยส์ลงพื้นที่ตรวจรักษา

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากมูลนิธิเซนต์หลุยส์ ลงพื้นที่ให้บริการด้านสุขภาพแก่พี่น้องแรงงานในพื้นที่ภาคใต้ นำทีมโดย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ รองผู้อำนวยการมูลนิธิเซนต์หลุยส์ ทพ.เมธี เตชะปณิต ประธานค่ายอาสาฯ นพ.วิษณุ ธาราฉัตร แพทย์ทางอายุรกรรม นพ.บุญประเสริฐ ชาติละออง แพทย์ทางอายุรกรรมหัวใจ...

Read More ...

ร่วมประชุมสามัญประจำปี 2562 มูลนิธิขุนสวัสดิ์ภักดี-ฮัยซิน

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 คุณพ่อสุวัฒน์ เหลืองสอาด ผอ.ศูนย์สังคมพัฒนา มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2562 ของมูลนิธิขุนสวัสดิ์ภักดี-ฮัยซิน ณ คาซ่าเทเรซ่า รีสอร์ทแอนด์การ์เด้นท์

Read More ...

ระนอง:ช่วยเหลือเรื่องเอกสารการเกิดบุตร

วันที่ 2 มิถุนายน 2019 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ประจำพื้นที่ระนอง ให้ความช่วยเหลือแก่แรงงานข้ามชาติในการทำเอกสารการเกิดบุตร

Read More ...

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากมูลนิธิเซนต์หลุยส์ ลงพื้นที่ให้บริการด้านสุขภาพแก่พี่น้องแรงงานในพื้นที่ภาคใต้ นำทีมโดย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ รองผู้อำนวยการมูลนิธิเซนต์หลุยส์ ทพ.เมธี เตชะปณิต ประธานค่ายอาสาฯ นพ.วิษณุ ธาราฉัตร แพทย์ทางอายุรกรรม นพ.บุญประเสริฐ ชาติละออง แพทย์ทางอายุรกรรมหัวใจ พร้อมทีมเภสัช พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ รวมทั้งหมด 11 ท่าน

โดยทีมแพทย์ได้ลงพื้นที่ให้บริการตรวจรักษา พร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่พี่น้องแรงงาน 3 ในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2562

วันที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00-19.00 น. ณ งาน "ราษฎร์รัฐร่วมใจ ห่วงใยแรงงานชาติมั่นคง ประชาชนปลอดภัย มั่นใจใช้แรงงานถูกกฎหมาย" ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา มีผู้รับบริการซึ่งเป็นผู้ใหญ่ทั้งหมด 181 คน

วันที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30-15.30 น. ณ ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลปัตตานี มีผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น 59 คน เป็นผู้ใหญ่ 32 คน เด็ก 27 คน

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-12.10 น. ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจาการค้ามนุษย์ จังหวัดสงขลา มีผู้รับบริการจำนวน 95 คน เป็นผู้ใหญ่ทั้งหมด

...ในความเป็นจิตอาสาของทีมมูลนิธิเซนต์หลุยส์ ซึ่งรวมตัวกันมาช่วยทำการตรวจรักษา ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพในแต่ละครั้ง ชาวบ้านและพี่น้องแรงงานต่างสัมผัสได้ถึงความสุภาพอ่อนโยนในการตรวจรักษา การสอบถามอาการ การให้คำปรึกษาจากแพทย์และทีมนั้น นับว่าเป็นการช่วยให้พี่น้องของเราได้ผ่อนคลายความตึงเครียดจากภาระงาน การทำหน้าที่ที่ต้องสู้ทนเพื่อการหาเลี้ยงชีพและครอบครัวได้เป็นอย่างดี นอกจากจะได้ยาหรือคำแนะนำที่่ส่งเสริมสุขภาพกายให้ดีขึ้นแล้ว ยังเป็นการแลกเปลี่ยนรอยยิ้มแห่งความสุขที่เติมใจ เสริมแรงงานใจให้แก่กันเสมอ ทั้งทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เอง และทีมเจ้าหน้าที่บ้านสุขสันต์ที่เป็นผู้ประสานงานในพื้นที่