Get Adobe Flash player
สนับสนุนอุปกรณ์กลุ่มอาชีพสานตะกร้า บ้านไสหญ้าหวาย สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพทำขนมลา หมู่บ้านหอยราก ภูเก็ต : ประสานงาน เจรจา กรณีแรงงานข้ามชาติถูกยึดเอกสาร ภูเก็ต : ประสานงาน เจรจา กรณีแรงงานข้ามชาติเสียชีวิตจากการทำงาน ระนอง : ประสานงานกรณีแรงงานได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน ไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาล ระนอง : ติดตามและช่วยเหลือในการขอเอกสารรับรองการเกิดของบุตรหลานแรงงานข้ามชาติ พังงา : อบรมการประเมินความต้องการจำเป็นระบบบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ พังงา : รณรงค์เรื่องสิทธิ และการต่อต้านการค้ามนุษย์ พังงา : จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนเมียนมาร์ พังงา : จัดอบรมการป้องกันการค้ามนุษย์ การคุ้มครอง ให้ความช่วยเหลือเด็กและสตรีผู้ถูกละเมิดและถูกกระทำความรุนแรง พังงา : จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสตรี อบรมการบริหารวัฏจักรโครงการให้กับพี่น้องฝั่งลาว

ฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม2560

สนับสนุนอุปกรณ์กลุ่มอาชีพสานตะกร้า บ้านไสหญ้าหวาย

ฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม2560

สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพทำขนมลา หมู่บ้านหอยราก

ภูเก็ต : ประสานงาน เจรจา กรณีแรงงานข้ามชาติถูกยึดเอกสาร

ภูเก็ต : ประสานงาน เจรจา กรณีแรงงานข้ามชาติเสียชีวิตจากการทำงาน

ระนอง : ประสานงานกรณีแรงงานได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน ไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาล

ระนอง : ติดตามและช่วยเหลือในการขอเอกสารรับรองการเกิดของบุตรหลานแรงงานข้ามชาติ

พังงา : อบรมการประเมินความต้องการจำเป็นระบบบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ

พังงา : รณรงค์เรื่องสิทธิ และการต่อต้านการค้ามนุษย์

พังงา : จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนเมียนมาร์

พังงา : จัดอบรมการป้องกันการค้ามนุษย์ การคุ้มครอง ให้ความช่วยเหลือเด็กและสตรีผู้ถูกละเมิดและถูกกระทำความรุนแรง

พังงา : จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสตรี

อบรมการบริหารวัฏจักรโครงการให้กับพี่น้องฝั่งลาว

จดหมายข่าวฉบับล่าสุด

IMAGE อบรมการบริหารวัฏจักรโครงการให้กับพี่น้องฝั่งลาว
28-30 สิงหาคม 2560 คุณพ่อสุวัฒน์ เหลืองสอาด พร้อมทีมงาน รวม 3 ท่าน เดินทางยังเมืองท่าแขก แขวงคำม่วน ประเทศลาว(สปป.ลาว) เพื่อให้การอบรม... Read More...
IMAGE พังงา : จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสตรี
29 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ร่วมกับเทศบาลโคกกลอย และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา... Read More...
IMAGE อบรมการป้องกันการค้ามนุษย์ การคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือเด็กและสตรี
24 สิงหาคม 2560 ศูนย์สังคมพัฒนาฯ จัดโครงการอบรม หัวข้อ การป้องกันการค้ามนุษย์ การคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกละเมิดสิทธิ Read More...
IMAGE จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้แกนนำเยาวชนเมียนมาร์
20 สิงหาคม 2560 ศูนย์สังคมพัฒนาฯ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้แก่แกนนำเยาวชนเมียนมาร์ ในเรื่องของเทคนิควิธีการการเป็นผู้นำกิจกรรม ผ่านการแลกเปลี่ยนพูดคุย... Read More...
เมื่อพระสันตะปาปาฟรังซิส ใช้เทววิทยาแห่งการปลดปล่อย วิพากย์ทุนนิยมร่วมสมัย
ก่อนที่จะพิจารณาสิ่งที่พระสันตะปาปาฟรังซิส  ผู้นำศาสนจักรคาทอลิกคนปัจจุบัน เริ่มใช้บทบาทในฐานะผู้นำทางศาสนา  วิพากษ์ทุนนิยมร่วมสมัยในสังคมปัจจุบัน ... Read More...
IMAGE บทบาทพระศาสนจักรในการร่วมป้องกันการค้ามนุษย์ในภาคใต้
การค้ามนุษย์นั้นไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใด แท้จริงแล้วมีมานานนับพัน ๆ ปี ดูจากประวัติศาสตร์มนุษยชาติ จะมีการทำสงครามกัน และผู้ชนะก็นำเชลยสงครามไปเป็นทาส... Read More...
IMAGE อุทกภัยภาคใต้ 2560
เป็นที่ทราบกันแล้วว่าอุทกภัย คือ ภัยหรืออันตรายที่เกิดจากน้ำท่วม หรืออันตรายอันเกิดจากสภาวะที่น้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำ ลำธาร หรือทางน้ำ... Read More...
IMAGE สภาผู้นำวิถีธรรมวิถีไทยบ้านหัวลำภู
ในยุคสมัยที่สังคมไทยกำลังตื่นตัวเดินหน้าปฎิรูปประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นการปฎิรูปในระดับมหภาค... Read More...

DISAC Surat on facebook

visitors counter

1335282
today
yesterday
this week
this month
all
1660
1293
7723
45818
1335282

Your IP: 54.225.39.142
Server Time: 2017-09-20 14:31:05