Get Adobe Flash player
พังงา:ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ร่วมงานวันเด็ก ประจำปี2017 โรงเรียนธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่พุนพิน ทีมประจวบ : แบ่งปันของใช้จำเป็นแก่ผู้ประสบภัย ซิสเตอร์คณะผู้รับใช้ฯ พร้อมคณะครูและนักเรียน ร่วมแบ่งปันและลงพื้นที่ให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ อ.บางสะพาน พื้นที่ประจวบ : สังฆมณฑลราชบุรี และภคินีคณะเซนต์ ปอล เดอ ชาร์ต ร่วมแบ่งปันและให้กำลังใจผู้ประสบภัยเขต อ.บางสะพาน หน่วยแพทย์อาสาบริการตรวจสุขภาพผู้ประสบอุทกภัย จ.นครศรีธรรมราช โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม ส่งน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ทีมประจวบ : ให้ความช่วยเหลือพื้นที่หมู่บ้านพงศ์ประสาส์น ไม่หวั่นแม้ฝนตก โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.พุนพิน

14 มกราคม 2560

พังงา:ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ร่วมงานวันเด็ก ประจำปี2017

14 มกราคม 2560

โรงเรียนธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่พุนพิน

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้

14 มกราคม 2560

ทีมประจวบ : แบ่งปันของใช้จำเป็นแก่ผู้ประสบภัย

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้

15 มกราคม 2560

ซิสเตอร์คณะผู้รับใช้ฯ พร้อมคณะครูและนักเรียน ร่วมแบ่งปันและลงพื้นที่ให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ อ.บางสะพาน

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้

16 มกราคม 2560

พื้นที่ประจวบ : สังฆมณฑลราชบุรี และภคินีคณะเซนต์ ปอล เดอ ชาร์ต ร่วมแบ่งปันและให้กำลังใจผู้ประสบภัยเขต อ.บางสะพาน

14 มกราคม 2560

หน่วยแพทย์อาสาบริการตรวจสุขภาพผู้ประสบอุทกภัย จ.นครศรีธรรมราช

14 มกราคม 2560

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม ส่งน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้

17 มกราคม 2560

ทีมประจวบ : ให้ความช่วยเหลือพื้นที่หมู่บ้านพงศ์ประสาส์น ไม่หวั่นแม้ฝนตก

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้

17 มกราคม 2560

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.พุนพิน

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้

           จากสถานการณ์ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันใน 9 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง นราธิวาส ยะลา สงขลา ปัตตานี ตรัง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร และประจวบคีรีขันธ์ รวม 68 อำเภอ 381 ตำบล 2,507 หมู่บ้าน เกิดความเสียหายเป็นอย่างมากต่อชีวิตและทรัพย์สิน มีผู้ได้รับผลกระทบไร้ที่อยู่อาศัย ขาดแคลนอาหาร น้ำดื่ม  และเครื่องอุปโภค-บริโภค

          ฝ่ายสังคม  สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี มีบทบาทในการส่งเสริมและช่วยเหลือสังคมในภาคใต้ ได้ร่วมกับหน่วยงานชุมชนวัด และโรงเรียน ในพื้นที่ประสบภัย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย อย่างทันท่วงที และทั่วถึงโดยได้แบ่งทีมงานออกเป็น 4 ทีมหลัก เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างทั่วถึงมากขึ้น    ได้แก่

  1. จังหวัดนครศรีธรรมราช  ร่วมงานกับคณะซิสเตอรธิดาเมตตาธรรม และคณะซิสเตอร์ผู้รับใช้ฯ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขต อ.ร่อนพิบูลย์ อ.ชะอวด อ. เชียรใหญ่ อ.ปากพนัง  และอำเภอใกล้เคียง
  2. จังหวัดสุราษฎรานี  ร่วมกับโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ในการออกไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในเขต อ.กาญจนดิษฐ์ นาสาร พระแสง และอำเภอใกล้เคียง
  3. จังหวัดตรัง และพัทลุง ร่วมกับมูลนิธิสติกมาติน และโรงเรียนดรุโณทัย ออกไปช่วยเหลือเบื้องต้น   ในอ.นาโยง และต.ควนเมา อ.รัษฎา  (แบ่งการช่วยเหลือออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก ให้การช่วยเหลือชุมชนที่ประสบภัย และหาแนวทางช่วยเหลือ บุคลากร และครูในโรงเรียนที่ประสบภัย ในเรื่องเงินช่วยเหลือเบื้องต้น)
  4. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ร่วมกับโรงเรียนอรุณวิทยา ออกไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตอำเภอบางสะพาน และพื้นที่มใกล้เคียง ที่ประสบภัย

          นอกนั้น ฝ่ายสังคมสังฆมณฑลฯ ได้การประสานงานกับ caritas Thailand ถึงความช่วยเหลือด้านหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จาก Caritas Thailand เพื่อช่วยเหลือด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นทีประสบภัยด้วย

อ่านเพิ่มเติม → สถานการณ์และแนวทางการให้ความช่วยเหลือ


          ศูนย์สังคมพัฒนา มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี  ขอเชิญชวนพี่น้องผู้มีน้ำใจดี  ได้ร่วมกันภาวนาขอพระเจ้าบรรเทาใจต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบ  และดลบันดาลให้สถานการณ์คลี่คลายในเร็ววัน 


          พร้อมกันนี้  ขอเชิญชวนร่วมกันสมทบปัจจัยให้ความช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยนี้  โดยสามารถร่วมบริจาคช่วยเหลือโดยเช็ค ธนาณัติ ตั่วแลกเงิน สั่งจ่ายหรือโอนเงินเข้าบัญชี  ดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี  มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี(ช่วยเหลือผู้ประสบภัย)
บัญชีเลขที่ 435 - 0 - 39880 - 8  ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่านยาว - ตะกั่วป่า (สะสมทรัพย์)


หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพ่อสุวัฒน์  เหลืองสอาด เบอร์โทรศัพท์ 08-1958-4120


เมื่อทำการโอนเรียบร้อย กรุณาส่งเอกสารสำเนาการโอนเงินมาที่ Fax (+66)76406476 
หรือ  E-mail มาที่
projectsuratdiocese@gmail.com

 

จดหมายข่าวฉบับล่าสุด

สถิติการเยี่ยมชม

0979684
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
280
2503
280
23007
37829
979684

Your IP: 54.159.187.17
Server Time: 2017-01-23 05:28:01