Get Adobe Flash player
ส่งต่อเด็กเมียนมาร์ให้อยู่ในความดูแลของเมตตาเจ้ม้าว เกาะสอง พังงา : ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการศึกษา และสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ ระนอง : ประชุมเครือข่าย CBOs พังงา : ร่วมประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจำจังหวัดพังงา ระนอง : ให้ความรู้ส่งเสริมการเฝ้าระวังและการเป็นเครือข่ายในการป้องกันการค้ามนุษย์ นครศรีธรรมราช : เยี่ยมเยียนชุมชนบ้านบางกระบือ อ.ปากพนัง พังงา : ร่วมกับ ยส. ทำการเยี่ยมเยียนกลุ่มแกนนำแรงงานข้ามชาติ

ส่งต่อเด็กเมียนมาร์ให้อยู่ในความดูแลของเมตตาเจ้ม้าว เกาะสอง

พังงา : ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการศึกษา และสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ

ระนอง : ประชุมเครือข่าย CBOs

พังงา : ร่วมประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจำจังหวัดพังงา

ระนอง : ให้ความรู้ส่งเสริมการเฝ้าระวังและการเป็นเครือข่ายในการป้องกันการค้ามนุษย์

นครศรีธรรมราช : เยี่ยมเยียนชุมชนบ้านบางกระบือ อ.ปากพนัง

พังงา : ร่วมกับ ยส. ทำการเยี่ยมเยียนกลุ่มแกนนำแรงงานข้ามชาติ

    

  เข้าสู่เทศกาลมหาพรต ประจำปี 2018/2561
  สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงปรารถนาให้หัวใจของทุกคน
  ร้อนรนมากขึ้นด้วยความเชื่อ ความหวัง และความรัก
  ทรงเชิญชวนให้คริสตชนได้เดินทางมหาพรตอย่างกระตือรือร้น
  ด้วยการบริจาคทาน การถือศีลอดอาหาร และการภาวนา
  อันเป็นหนทางในการรักษาบรรเทาความเย็นชาในหัวใจมนุษย์
  และจุดไฟแห่งเมตตาธรรมขึ้นใหม่

  ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ขอเชิญชวนทุกท่าน
  ร่วมรณรงค์จิตตารมณ์มหาพรตในปีนี้ ด้วยการให้และแบ่งปัน
  เพื่อส่งเสริมงานกิจเมตตาต่อผู้ยากไร้ในชุมชนแต่ละวัด
  ในสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

  โดยร่วมสมทบทุนเข้ากองทุนมหาพรตในเบอร์บัญชี
  ภายใต้โครงการรณรงค์มหาพรต ในนาม นายสุวัฒน์ เหลืองสอาด

  เลขที่บัญชี 982-2-96874-4  ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดย่านยาว

     *** เมื่อโอนเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสำเนาเอกสารการโอนเงิน
          พร้อมระบุข้อมูลชื่อ ที่อยู่ มาที่ Fax (+66)76406476 
         
หรือ  E-mail :
projectsuratdiocese@gmail.com

 

          >> ดาวน์โหลดโปสเตอร์ <<

 

IMAGE ให้การสนับสนุนกิจกรรมต้านภัยยาเสพติด "น้ำเค็มคัพ ครั้งที่ 2"1
ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ให้การสนับสนุนกิจกรรม นำเค็มคัพ ครั้งที่ 21 ต้านภัยยาเสพติด กีฬาสานสัมพันธ์ตำบลบางม่วง Read More...
IMAGE ร่วมกับแผนกยุติธรรมและสันติ เยี่ยมกลุ่มแกนนำแรงงานข้ามชาติ
3 เมษายน 2561 ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ร่วมกับคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนา แผนกยุติธรรมและสันติ (ยส.) ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มแกนนำแรงงานข้ามชาติ Read More...
IMAGE นครศรีธรรมราช : เยี่ยมเยียนพี่น้องบ้านบางกระบือ
3 เมษษยน 2561 เจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมรช ออกพื้นที่เยี่ยมเยียนชาวบ้านบางกระบือ หมู่ 12 อ.ปากพนัง Read More...
IMAGE ระนอง : ให้ความรู้กฎหมายการค้ามนุษย์ แก่ผู้นำชุมชนและชาวบ้าน
วันที่ 27 วันที่ 30 มีนาคม และ 2 เมษายน เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ประจำสาขาระนอง ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ลงพื้นที่ Read More...

DISAC Surat on facebook

visitors counter

1886742
today
yesterday
this week
this month
all
542
3883
13087
55480
1886742

Your IP: 93.218.48.59
Server Time: 2018-05-27 22:17:24