Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์

สังคมที่เป็นธรรม

เป็นหนึ่งเดียวกันในความหลากหลาย

พันธกิจ

อุทิศตนด้วยรัก

สานเสวนาสู่สังคมที่เป็นธรรม

สนับสนุนการดำเนินงาน


ชื่อบัญชี มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี
            (ศูนย์สังคมพัฒนา)

บัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาย่านยาว-ตะกั่วป่า
เลขที่บัญชี 435-0-38963-3

** กรุณาส่งสำเนาการโอนเงินมาที่
โทรสาร (+66) 76406476 หรือ
e-mail : projectsuratdiocese@gmail.com
พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ
เพื่อการจัดส่งใบเสร็จรับเงิน

DISAC Surat on facebook

visitors counter

2056046
today
yesterday
this week
this month
all
16
491
16
40160
2056046

Your IP: 54.198.126.110
Server Time: 2018-08-20 00:20:26

ภูเก็ต : มอบอุปกรณ์เครื่องเขียนและเสื้อผ้าแก่เด็ก ๆ ศูนย์การเรียนรู้บ้านยา

ภูเก็ต : ระดมทุนสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ รพ.วชิระภูเก็ต

ภูเก็ต : ส่งมอบเงินจากการระดมทุนให้ รพ.วชิระภูเก็ต

จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนา สุราษฎร์ธานี และแผนกยุติธรรมและสันติ

ภูเก็ต : จัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ และอาสาสมัคร

พังงา : รณรงค์สิทธิ และการป้องกันการค้ามนุษย์

IMAGE พัฒนาศักยภาพ CBOs สู่ความยั่งยืน
คุณพ่อสุวัฒน์ เหลืองสอาด และคุณวิโรจน์ นิตตะโย เอื้อกระบวนการวางแผนสู่ความยั่งยืนของกลุ่ม CBOs ภายใต้การดำเนินงานโครงการ ECPMC ของมูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย... Read More...
IMAGE พัฒนาศักยภาพคาริตัสท่าแขก
14-16 มิถุนายน 2561 ทีมงานจากศูนย์สังคมพัฒนา สุราษฎร์ธานี พร้อมเจ้าหน้าที่คาริตัสอิตาลี เดินทางไปยังสังฆมณฑลท่าแขก สปป. ลาว... Read More...
IMAGE ประชุมสมาชิกโครงการชุมชนวัด
18-19 มิถุนายน 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ลงพื้นที่เข้าพบกลุ่มผู้สนใจงานด้านสังคมในชุมชนวัด พูดคุยหารือกันให้เกิดความชัดเจน... Read More...
IMAGE ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านสังคม
5-8 มิถุนายน 2561 คุณพ่อสุวัฒน์ เหลืองสอาด และเจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ประสานงานองค์กรเครือข่ายด้านสังคม และสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดระนอง Read More...